Jubileusz ks. prałata Alfreda Kurka

Uroczystą mszą świętą Stary Sącz i parafia pw. św. Elżbiety Węgierskiej dziękowały wczoraj za 50 lat posługi w Starym Sączu ks. Alfreda Kurka – prałata Honorowego Ojca Świętego i Honorowego Obywatela Starego Sącza.

Jubilat obchodzi w tym roku 57 lat kapłaństwa. Dziękujemy za wszystko i życzymy dużo zdrowia.

Ksiądz prałat Alfred Kurek jest żywą ikoną Starego Sącza. Urodził się 12 lipca 1939 r. w Lubczy k/Tarnowa, uczęszczał do liceum w Pilźnie, później wstąpił do seminarium w Tarnowie, święcenia kapłańskie przyjął w 1964 r. Zanim przybył do Starego Sącza posługiwał w Łącku i Tarnowie. W parafii św. Elżbiety Węgierskiej był wikariuszem, a następnie proboszczem (1986-2009). Był też dziekanem starosądeckiego dekanatu. Troszczył się o parafian, zabytkowy kościół, dom parafialny i inne obiekty sakralne (organizował przedsięwzięcia budowlane i konserwatorskie), wychowywał młodzież. Angażował się w wydarzenia społeczno-kulturalne, otwierał świątynię na koncerty muzyki poważnej, m.in. festiwalu muzyki dawnej, patronował parafialnemu czasopismu Z Grodu Kingi. Witał w Starym Sączu papieża Jana Pawła II (był przewodniczącym komitetu organizacyjnego wizyty) i prof. Lecha Kaczyńskiego, pierwszego prezydenta RP, który odwiedził miasto. W 2004 r. został uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”, nadaną uchwałą Rady Powiatu Nowosądeckiego za działania na rzecz ochrony zabytków sakralnych i dóbr kultury regionu. W 2010 r. został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Skip to content