Tadeusz Duda z nagrodą “Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego i Złotym Jabłkiem Sądeckim.

Kapituła Nagrody “Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego uhonorowała dziś starosądeczanina, archiwistę i historyka Tadeusza Dudę nagrodą specjalną za całokształt twórczości. Nagrodę wręczał Ryszard Kruk prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny i pomysłodawca nagrody, a Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski odznaczył Tadeusza Dudę Złotym Jabłkiem Sądeckim.

Starosądeczanie wiedzą to doskonale, ale szerszemu gronu przypomnimy, że Tadeusz Duda jest autorem m.in. “Starosądeckiego słownika biograficznego”, „Kalendarium ważniejszych wydarzeń Miasta i Gminy Stary Sącz 1945 – 2016” i niezliczonych publikacji z zakresu historii Sądecczyzny, Orawy i Ziemi Gorlickiej. 

Okazją do uhonorowania zasłużonego archiwisty i historyka było spotkanie z okazji XIII i XIV edycji Honorowej Nagrody “Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego.

W tym roku połączono te dwa doroczne wydarzenia. Poprzednie nie mogło się odbyć z powodu pandemii wywołanej przez COVID-19.

Dziękuję za twórczy wkład w upowszechnianiu wiedzy o historii Sądecczyzny i sądeczan – mówił starosta Marek Kwiatkowski, honorując Tadeusza Dudę Złotym Jabłkiem Sądeckim. – To bardzo żmudna praca, mająca jednak ogromne znacznie dla zachowania tradycji i naszej tożsamości. Trudna i skomplikowana historia dobitnie nam pokazała, że gdyby nie pielęgnowanie tradycji i odwoływanie się do narodowej tożsamości Polski zapewne nie byłoby na mapach świata.

Tadeusz Duda był kierownikiem i kustoszem nowosądeckiego oddziału Archiwum Narodowego w Krakowie. Jest autorem wielu publikacji z zakresu historii Sądecczyzny, Orawy i Ziemi Gorlickiej. Kapituła Honorowej Nadrody “Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego uhonorowała go nagrodą specjalną za całokształt twórczości. W swoim najnowszym dziele zawarł biogramy 183 osób, które odcisnęły swoje piętno na historii tego miasta – od św. Kingi po zmarłego przed rokiem zasłużonego burmistrza Mariana Cyconia.

Dodajmy, że nagrody za rok 2019 odebrali: Marek Smoła (“Dzieje parafii św. Wawrzyńca w Nowym Sączu-Biegonicach: środowisko-kościół-życie religijne”) i Antoni Górszczyk (“O miłości Ojczyzny nie deklamowaliśmy – wspomnienia Antoniego Sejmeja Górszczyka”). Za rok 2020 nagrodzono Juliana Dybca (“Metryka Józefińska i Franciszkańska Łącka (1787,1829)” i Martę Brylak-Załuską, redaktora pracy zbiorowej “Krakowiacy, Lachy, Górale, Stroje wsi małopolskiej” oraz Annę Mlekodaj i Elżbietę Łukuś (“Niedzica Monografia 1320-2020”). Nagroda im. Szczęsnego Morawskiego, wybitnego badacza regionu, jest przyznawana od 2008 r. z inicjatywy redakcji “Almanachu Muszyny”. Nagradza się najlepsze, wydane w poprzednim roku książki, służące odkrywaniu nowych kart historii Sądecczyzny.

Organizatorami uroczystości, wspieranej przez starostę, byli: “Almanach Muszyny” – Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny, Polskie Towarzystwo Historyczne oraz Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Nad całością czuwali Ryszard Kruk i Bożena Mściwujewska Kruk – inicjatorzy Honorowej Nagrody “Sądecczyzna” im. Szczęsnego-Morawskiego.

Skip to content