Miasteczko rowerowe w Barcicach – przetarg ogłoszony.

Obiekt będzie pełnił funkcję rekreacyjno – szkoleniową służącą do nauki zasad ruchu drogowego. Projektowane powierzchnie utwardzone, betonowe oraz z kostki betonowej odwzorowują w miniaturze elementy dróg na których symulowany jest ruch odbywający się na drogach publicznych.

Na obszarze „miasteczka” odwzorowane będą sytuacje drogowe w zakresie ruchu pojazdów samochodowych, rowerów i pieszych. Jednym z zasadniczych elementów będzie miniatura skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Dodatkowo obszar miasteczka zostanie doświetlony przez rozbudowę istniejącego oświetlenia parkowego.

https://bip.malopolska.pl/starysacz,a,1964324,budowa-miasteczka-ruchu-drogowego-wraz-z-sygnalizacja-swietlna-i-oswietleniem-w-miejscowosci-barcice.html

Skip to content