Zapraszamy na sympozjum naukowe

WPŁYW „KWESTII FRANCISZKAŃSKIEJ” I JEJ EMANACJI NA KULTURĘ I HISTORIĘ EUROPY ORAZ NIEKWESTIONOWANĄ ROLĘ STAREGO SĄCZA I LEWOCZY W CHRONIENIU I UPOWSZECHNIANIU DUCHOWEGO JAK I MATERIALNEGO DZIEDZICTWA NASZEGO REGIONU.

STARY SĄCZ 7 WRZEŚNIA 2021r.

godz. 10.30, sala Muzeum Regionalnego w Starym Sączu, Rynek 6, I piętro

Wydarzenie realizowane w ramach mikroprojektu „Szlakiem średniowiecznych mnichów po Starym Sączu i Lewoczy” dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020 za pośrednictwem Związku Euroregion Tatry

Projekt realizowany przez Gminę Stary Sącz

Partner Projektu: Miasto Lewocza

PROGRAM

Godz.: 10.30 otwarcie sympozjum

godz. 10.35 wystąpienie Jacka Lelka – Burmistrza Starego Sącza

godz. 10.45

O. dr Andrzej Zając OFMConv.

Bracia w mieście. Symbioza miejskich społeczności i klasztorów franciszkańskich

godz. 11.15

Danuta Sułkowska

Historia i współczesność klasztoru klasztoru Sióstr Klarysek w Starym Sączu

godz. 11.45

Leszek Zakrzewski

Pamięć obecności Braci Mniejszych w Starym Sączu

12.15 przerwa na kawę

12.45

dr Robert Ślusarek

Budownictwo sakralne i kultura artystyczna sądeckich franciszkanów i klarysek

Godz. 13.15

Miroslav Števík – Słowacja

O początkach i lokowaniu średniowiecznych klasztorów na Spiszu

K počiatkom a lokalizácii stredovekých kláštorov na Spiši

godz.:13.45

dr Sławomir Wróblewski

Średniowieczne zamki Sądecczyzny

godz.: 14.15

Zakończenie sympozjum

Sympozjum odbędzie się 7 września 2021 r. / wtorek/ 0d godz.: 10.30 sali Muzeum Regionalnego w Starym Sączu, Rynek 6 I p. Retransmisja w Internecie.

Skip to content