Z wizytą u Ady Sari

Jury XIX Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari odwiedziło Muzeum Regionalne, gdzie kustosz muzeum Andrzej Długosz oprowadzał po ekspozycji stałej poświęconej wybitnej śpiewaczce, złożyli kwiaty pod tablicą na ścianie domu gdzie mieszkała Jadwiga Szayer i zwiedziło klasztorny kościół klarysek.

W towarzystwie burmistrza Jacka Lelka i Andrzeja Zarycha dyrektora MCK Sokoł w Nowym Sączu Stary Sącz zwiedzali między innymi Małgorzata Walewska, dyrektor Artystyczna Festiwalu i Konkursu, Przewodnicząca Jury, śpiewaczka, Michael Barobeck – Kierownik Organizacji Pracy Artystycznej, Oper Graz (Austria), Franziska Hunke – Dyrektor Agencji „Artista International” w Monachium i Rebekah Rota – Zastępca Dyrektora Generalnego, Badisches Staatstheater Karlsruhe (Niemcy).

XIX Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari potrwa w Nowym Sączu do 4 września.

KONKURS

Skip to content