Rozwój turystyki i ochrona przyrody – jak to pogodzić?

Na tak postawione pytanie próbowali odpowiedzieć uczestnicy dwóch warsztatów branżowych zorganizowanych w dniu 13 września 2021 roku w bibliotece w Przysietnicy w ramach polsko-słowackiego projektu „Skarby Przyrody Pogranicza” – samorządowcy, przyrodnicy i przedstawiciele branży turystycznej.

  • I warsztat przyrodniczy: „Jak rozwijać produkt turystyczny w warunkach potrzeby ochrony cennych zasobów przyrodniczych”
  • II warsztat turystyczny: „Polsko-Słowackie pogranicze bliskie, nieznane i bezcenne – jak budować swoją ofertę turystyczną w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze?”

Punktem wyjścia do dyskusji był międzynarodowy projekt, który Gmina Stary Sącz realizuje wraz ze słowackim partnerem Miastem Lewocza pn. „SKARBY PRZYRODY POGRANICZA – Ochrona zagrożonych gatunków wraz ze zrównoważonym udostępnieniem atrakcji przyrodniczo-krajobrazowych Starego Sącza i Lewoczy – innowacyjne ścieżki przyrodnicze na Miejskiej Górze i w Lewoczańskiej Dolinie” który współfinansowany jest z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska Słowacja 2014-2020, Oś priorytetowa: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza. W ramach tego projektu nasza gmina buduje „leśne molo” i innowacyjną ścieżkę przyrodniczą na Miejskiej Górze, a Lewocza inwestuje w atrakcje turystyczne jednocześnie chroniąc przyrodę w Lewoczańskiej Dolinie.

Jacek Lelek Burmistrz Starego Sącza przedstawił starosądecki projekt, który jest już na ukończeniu. Z kolei primator Lewoczy Mirosław Wilkowski, stojący na czele licznej delegacji z Lewoczy, opowiedział o postępie prac w Lewockiej Dolinie przy projekcie nazwanym „Żabią ścieżką”.

Przysietnica gościła dzisiaj wielu samorządowców. W warsztatach wzięli udział zastępca burmistrza Starego Sącza Kazimierz Gizicki, wójt Rytra Jan Kotarba, wójt Łącka Jan Dziedzina, zastępca wójta Łącka Paweł Dybiec, Dariusz Chorużyk burmistrz Piwnicznej- Zdroju, Marek Karaś Wójt Rzepiennika Strzyżewskiego, zastępca wójta Łabowej Sławomir Rybarski, radny Rady Miejskiej w Starym Sączu i leśnik Grzegorz Skalski.

Przyrodników reprezentował m.in. Marek Kroczek z-ca Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Marek Kroczek wystąpił z prezentacją pt. Jak chronić – jak udostępniać – geneza projektu Bobrowiska w Starym Sączu. Z kolei Włodzimierz Tokarczyk z-ca burmistrza Muszyny podzielił się doświadczeniami Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z realizacji projektu „Sposoby poszukiwania synergii pomiędzy dziedzictwem przyrodniczym Popradzkiego Parku Krajobrazowego, a rozwojem społeczno-gospodarczym obszaru oraz edukacją ekologiczną. Ciekawy wykład dał Wojciech Sanek, były dyrektor Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach, obecnie pracownik Zespołu Parków krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Podpowiadał jak chronić walory przyrodniczo-krajobrazowe w warunkach rosnącej presji ruchu turystycznego na przykładzie rezerwatu Skamieniałe Miasto.

Dalsza część spotkania to była już praca warsztatowa skupiona głównie na dwóch zagadnieniach: innowacyjnych sposobach udostępniania cennego dziedzictwa przyrodniczego i usprawnienia komunikacji na linii przyrodnicy – samorząd. Uczestnicy tej mini konferencji mieli też okazję zobaczyć „leśne molo” na Miejskiej Górze w Starym Sączu.

Skip to content