Mieszkańcy Moszczenicy Niżnej mogą podłączać się do kanalizacji. Zapraszamy po odbiór projektów przyłączy i do składania wniosków o dofinansowanie.

Dokumenty prosimy odbierać w Urzędzie Miejskim w Sączu Sączu, w Referacie Przygotowania Inwestycji w pokoju nr 46 (II piętro).

Wraz z projektem każdy może odebrać również wniosek o dofinansowanie budowy przyłącza z budżetu Gminy Stary Sącz. Dopłata wynosi 100 zł do 1 mb kanalizacji i 500 zł do studzienki kanalizacyjnej – nie więcej jednak niż 10 tys. zł.

Z budowy kanalizacji w Moszczenicy Niżnej (12 km głównej lini) może skorzystać 790 mieszkańców.

Dlaczego trzeba się podłączyć ? Przeczytasz TUTAJ

Zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz” jest współfinansowane przez Unię Europejską. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Skip to content