O edukacji w pałacu prezydenckim

Za nam kolejne posiedzenie Rady ds. Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem burmistrza Jacka Lelka. Tematem spotkania w pałacu prezyenckim była kwestia finansowania
i rozliczania środków dla szkół i przedszkoli.

Temat posiedzenia został wybrany przez samorządowców, którzy przygotowali „sporą ilość pytań”. Pytania, które zostały przekazane do Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczyły m.in. standaryzacji zatrudniania pedagogów i psychologów, reguł finansowania oświaty w przypadku podmiotów leczniczych (jeśli funkcjonują szkoły w takich obiektach, a także finansowania oświaty, jeśli chodzi o specjalne ośrodki szkolno–wychowawcze.

Po posiedzeniu Rady wiceszef KPRP ministre Piotr Cwik poinformował, że dyskusja w tej sprawie „wydaje się konstruktywna, rzeczowa i dobra”. Jak dodał, w czasie obrad pojawił się wniosek, by powołać „mały zespół roboczy, złożony z trzech przedstawicieli Rady ds. Samorządu i trzech przedstawicieli MEiN”, który miałby pracować nad „propozycjami bardziej szczegółowych rozwiązań”.

Według ministra Piotra Ćwika, wśród tematów poruszanych przez samorządowców wielokrotnie pojawiała się kwestia finansowania i rozliczania środków, które „płyną do placówek, szkół i przedszkoli samorządowych”. – To jest zdaje się taki temat, który trochę boli samorządowców. Chcą na ten temat rozmawiać, chcą, aby wspólnie z ministerstwem zastanowić się, jakich mechanizmów używać, aby rzeczywiście dobrze i rzetelnie te środki rozliczać – zaznaczył minister.

Wiceminister MEiN Dariusz Piontkowski podnosił kwestie wzrostu finansowania szkół na przestrzeni ostatnich lat i tego wsparcia, które pojawiło się w czasie pandemii COVID.

Prezydent Andrzej Duda powołał Radę do spraw Samorządu Terytorialnego, działającą w ramach Narodowej Rady Rozwoju, w maju tego roku.

KPRP/fot. Krzysztof Gumul

Skip to content