40 zadań inwestycyjnych w tym roku

Zbliża się koniec roku, pokusiliśmy się więc o krótki przegląd tego, co działo się w inwestycjach w Gminie Stary Sącz.

Zestawienie pokazuje iloma zadaniami urząd się zajmował i zajmuje w mijającym roku – podkreśla burmistrz Jacek Lelek. – Mowa tutaj oczywiście tylko o zadaniach inwestycyjnych. To pozwala pokazać zasięg i zakres prac. Niektóre zadania mogą wydawać się nie takie wielkie, ale za każdym jest z jednej strony rozwiązanie jakiegoś problemu, ale też wysiłek pracowników urzędu i wysiłek finansowy gminy. Sporo działo się w sołectwach, żeby wspomnieć termomodernizację remizy w Gołkowicach Górnych, gruntowną przebudowę boiska szkolnego w Gołkowicach, parking w Barcicach oraz wiele dróg i oświetlenie uliczne.

INWESTYCJE 2021

Największe zadanie to nadal budowa kanalizacji. Drogi w różnych sołectwach powstawały przy wsparciu funduszu dróg samorządowych, drogi rolnicze przy wsparciu urzędu marszałkowskiego, inne zaś z funduszu sołeckiego i wsparciu budżetu gminy. Budowa drogi do SAG i parkingu w Barcicach przy szkole to zadania finansowo przynależne do roku 2020, ale główne prace były realizowane w tym roku. Rozpoczęły się ponadto roboty budowlane przy przedszkolach w Przysietnicy i Moszczenicy Niżnej oraz przy żłobku w Starym Sączu.

Termomodernizacja SP nr 2
Budowa przedszkola w Przysietnicy
Budowa kanalizacji w Mostkach
Skip to content