Brama Beskidu rozpoczyna konsultacje społeczne

W związku z koniecznością aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2024 (LSR) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu rozpoczyna proces konsultacji społecznych.

Zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do zgłaszania uwag:

  • na spotkaniach konsultacyjnych w Biurze LGD, mieszczącym się w Mostkach 86, 33-340 Stary Sącz, które odbędą się w dniach: 10.01.2022 r., 11.01.2022 r. oraz 12.01.2022 r. w godz. od 13:00 do 15:00,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając skan wypełnionego Formularza zmian na adres: biuro@bramabeskidu.pl lub składając go osobiście w Biurze LGD – do dnia 14.01.2022 r. do godz. 12:00.

Formularz zmian do pobrania na stronie internetowej : www.bramabeskidu.pl

Skip to content