Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza w sprawie wyłożenia do wglądu publicznego w dniach 01 – 21.03.2022 r. projektów zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego: – „Barcice Dolne”, i „Miasto Stary Sącz – Plan Nr 1C”(druga część) wraz z prognozami oddziaływania na środowisko oraz organizowaniu dyskusji publicznej 21 marca 2022 r. w godz. 16:00 – 16:30 (sala obrad urzędu).

BARCICE DOLNE

MIASTO STARY SĄCZ PLAN NR 1 C

Skip to content