Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o wszczęciu postępowania administracyjnego sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej śr./c. z częściową przebudową wraz z przyłączem szt. 1 do punktu gazowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Skip to content