Stara przyjaźń nie rdzewieje

38 uczniów z Ukrainy, którzy uczęszczają do SP nr 2 w Starym Sączu, odebrało wiosenne prezenty zakupione z funduszy otrzymanych od ponad 50 darczyńców z USA. Inicjatorką całego projektu była Kim Kelly, która w latach dziewięćdziesiątych kilkakrotnie przyjeżdżała do Starego Sącza wraz z innymi amerykańskimi nauczycielami prowdzić zajęcia w Letniej Szkole Języka Angielskiego, której organziatorką i dyrektorką była śp. Jerry Boron.

Kim Kelly jest w stałym kontakcie z Beatą Damasiewicz, nauczycielką języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 2 w Starym Sączu. Amerykanka wyszła z inicjatywą zorganizowania zbiórki funduszy dla uczniów z Ukrainy z dwóch oddziałów przygotowawczych (kl. I-III oraz kl. IV-VI) ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Starym Sączu.

Dzięki jej zaangażowaniu uzbierano w USA łącznie 5000 dolarów.
Chcieliśmy wesprzeć ludzi z Ukrainy pokrzywdzonych przez wojnę, ale nie wiedzieliśmy jak. Beata Damasiewicz i jej rodzina oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Starym Sączu dały nam możliwość, aby to zrobić. Jesteśmy wdzięczni za szansę pomocy. Składam podziękowania Szkole Podstawowej nr 2 i miastu Stary Sącz za czułe przyjęcie ukraińskich uczniów i ich rodzin. Jako była nauczycielka Letniej Szkoły Języka Angielskiego, wiem jakim szczególnym miejscem jest Stary Sącz. Znam serca Starosądeczan, ich troskliwość i gościnność. Mamy nadzieję, że ukraińskie dzieci i ich rodziny odczuwają miłość od osób, które się o nich troszczą. Dziękuję Burmistrzowi Starego Sącza za przyjęcie ukraińskich rodzin w Starym Sączu- powiedziała Kim Kelly.

Założeniem projektu „The Spring Ray of Friendship” („Wiosenny promień przyjaźni”) było spełnienie marzeń każdego z ukraińskich uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Starym Sączu. Każda ukraińska rodzina przekazała do szkoły informację o życzeniach dzieci. Ubrania, buty sportowe, wymarzone zabawki, przybory szkolne, owoce i słodkości dobierane były podczas zakupów indywidualnie dla każdego dziecka.

Wiosenne prezenty mogły ostatecznie powstać dzięki zaangażowaniu dyrektora SP2 w Starym Sączu- Wioletty Nowak, Beaty i Grzegorza Damasiewicz, Małgorzaty Ogorzałek, Krystyny Kuczaj oraz rodziny Janczurów: Zofii, Krzysztofa, Angeliki i Jarosława.

Kolorowe pudełka pełne prezentów wraz z koszami owoców zostały uroczyście wręczone w Szkole Podstawowej nr 2 w Starym Sączu przez Burmistrza Starego Sącza Jacka Lelka oraz Wiolettę Nowak- dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2. Podczas uroczystości został również odczytany list od Kim Kelly z USA.

Skip to content