Nowe przedszkola: w Moszczenicy więźba dachowa, w Przysietnicy już pod dachem.

W Przysietnicy przedszkole powstaje na działce przylegającej do oddanej w zeszłym roku nowoczesnej biblioteki i będzie z nią połączone specjalnym przejściem. Przedszkolaki będą mogły korzystać – bez konieczności wyjścia na zewnątrz – z bibliotecznych multimediów i specjalnie przygotowanej dla nich czytelni.

Już od najbliższego roku szkolnego czterdzieścioro dzieci będzie mogło rozpocząć naukę w nowym przedszkolu. Postęp prac daje duże nadzieje na to, że tego terminu uda się wykonawcy dotrzymać. Budynek tego przedszkola wspólnie z biblioteką tworzą kompleks, a instytucje będą mogły korzystać z wspólnego parkingu. Jest to też dogodna lokalizacja, bo w samym centrum miejscowości.

Nieco mniej zaawansowane są prace w Moszczenicy Niżnej, ale wykonawca skończył więźbę dachową, więc i tu dalsze roboty niedługo będą prowadzone pod dachem. W tym przedszkolu znajdzie się miejsce dla około 50 dzieci.

Inwestycje realizują firmy, z którymi umowy zawarto końcem września ubiegłego roku. Na finansowanie tych zadania gminie udało się uzyskać z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1,3 mln dla przedszkola w Przysietnicy oraz 1,4 mln w Moszczenicy.

Koszt budowy przedszkola w Przysietnicy to prawie 1,7 mln zł, a w Moszczenicy 2,14 mln, brakujące sumy gmina dopłaca w ramach wkładu własnego. Będzie to łącznie 1 mln 100 tys złotych.

Budowa przedszkola planowana jest też w Barcicach. W budżecie Gminy Stary Sącz na rok 2022 zabezpieczone jest 100 000 zł na przygotowanie projektu.

Skip to content