Nauka ukraińskich dzieci w Polsce tematem rozmów w Belwederze

Burmistrz Jacek Lelek uczestniczył w posiedzeniu prezydenckiej Rady do spraw Samorządu Terytorialnego, które odbyło się w czwartek w Belwederze. Głównym tematem było włączanie dzieci z Ukrainy do polskiego systemu edukacji w kontekście zadań stojących przed jednostkami samorządu terytorialnego oraz wyzwania z tym związane.

W posiedzeniu wzięła udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Marzena Machałek ze współpracownikami z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Pani Minister przedstawiła sytuację ukraińskich dzieci już przyjętych do polskich szkół. Szczegółowo zreferowała zweryfikowane w systemie informacji oświatowej (SIO) dane dotyczące uczniów z Ukrainy, których przyjęto w polskich placówkach edukacyjnych już niemal 200 tysięcy. Członkowie Rady zapoznali się nie tylko ze szczegółowymi danymi statystycznymi dotyczącymi włączania dzieci z Ukrainy do polskiego systemu edukacji, ale także z już wprowadzonymi i jeszcze planowanymi rozwiązaniami prawnymi, które mają w jeszcze większym stopniu ułatwić włączanie dzieci z Ukrainy do polskiego systemu edukacji. Zarówno obecnie, jak i w perspektywie długofalowej – zważywszy na to, że nie wiadomo, jak długo będzie trwała wojna za naszą wschodnią granicą i związany z nią kryzys uchodźczy.

Podzieliliśmy się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami oraz kluczowymi kwestiami, które z punktu widzenia samorządów wymagają wsparcia i zaangażowania władz centralnych – mówi burmistrz Jacek Lelek. – Wśród zagadnień podniesionych w dyskusji znalazły się między innymi kwestie finansowania edukacji uczniów z Ukrainy, szkolenia nauczycieli, nauczania języka polskiego, struktur funkcjonowania polskiej oświaty w związku z włączaniem dzieci z Ukrainy, czy zasad organizacji działań edukacyjnych.

W dyskusji podkreślano także znaczenie dialogu z dziećmi: umiejętnego objaśniania, także przy zaangażowaniu psychologów – zarówno dzieciom polskim, jak i ukraińskim – aktualnej sytuacji związanej z doświadczeniem wojny tak, by ograniczyć lęki i zaburzenie poczucia bezpieczeństwa. Przedstawiciele resortu edukacji szczegółowo omówili działania podejmowane w tym zakresie od samego początku agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP  

Skip to content