Burmistrz za katedrą

Na zaproszenie prof. Tadeusza Kudłacza, kierownictwa Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu, a także dr. Marka Reichela Prorektora ds. Nauki i Rozwoju PWSZ i dr. Jarosława Handzla burmistrz Jacek Lelek spotkał się ze studentami instytutu. Temat wykładu: “O rozwoju Starego Sącza, czyli jak sprostać wyzwaniom przyszłości w historycznym mieście”.

Burmistrz przedstawił koncepcję rozwoju Starego Sącza opierającego się na kilku filarach zgodnych ze strategią rozwoju Gminy Stary Sącz. Podkreślał wagę perspektywicznego planowania przestrzennego, wydzielania funkcji rekreacyjnych, mieszkaniowych i gospodarczych, konieczność integracji funkcjonalnej w niektórych obszarach z Nowym Sączem (ochrona środowiska, komunikacja), czy trwający od około dekady proces tworzenia w Starym Sączu subcentrum gospodarczego (Strefa Aktywności Gospodarczej), a także udaną próbę stworzenia w Starym Sączu centrum kulturalnego Sądecczyzny i centrum rekreacyjno – wypoczynkowego.

Z wielkim pietyzmem i dbałością podchodzimy do naszego niepowtarzalnego dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego, z którego jesteśmy z jednej strony bardzo dumni, a z drugiej traktujemy jako jeden z najważniejszych atutów i zasobów – mówił burmistrz Starego Sącza. – Mamy przy tym prawo się rozwijać
i tworzyć nowe, wychodząc na przeciw zmieniającym się czasom i potrzebom i ambicjom mieszkańców
i turystów.

Niezwykłe walory przyrodnicze i kulturowe gminy są punktem wyjścia do budowania oferty. Stąd kilka produktów turystycznych, które stały się prawdziwymi hitami: platforma widokowa w Woli Kroguleckiej, enklawa przyrodnicza Bobrowisko, czy oddane do użytku pod koniec 2021 roku Leśne Molo na Miejskiej Górze. Możliwości spędzania czasu uzupełnia Park Wodny Stawy i liczna sieć ścieżek i tras rowerowych, a jeszcze w tym roku mieszkańcy będą mogli korzystać z nowego dużego skateparku i toru rowerowego zwanego pumptruckiem.

Rozwój to również mocne inwestycje w kulturę. Nie tylko oczywiście w wymiarze infrastruktury, choć tutaj trzeba wymienić sieć nowoczesnych bibliotek, czy nową siedzibę Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari z galerią sztuki nowoczesnej IMO. Oferta kulturalna to przede wszystkim cały katalog wydarzeń ponadregionalnych, by wymienić tylko te najważniejsze: Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej, Pannonica Festival, Festiwal Podróży i Przygody Bonawentura, Sącz Jazz Festiwal, Jesienny Festiwal Teatralny, Starosądecki Jarmark Rzemiosła, Wakacyjna Kanikuła Filmowa Peryferiada i Międzynarodowy Plener Malarski.

Jednym z najważniejszych zdaniem burmistrza zadań to w ostatnich latach tworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej. Udało się w niej zachęcić do inwestowania już kilka firm o zasięgu międzynarodowym (Kalmar, Batim, Ekran, Ekspert Glass). To oznacza miejsca pracy i dodatkowe wpływy z PIT i CIT.

Wszystkie te działania mają przynieść i już przynoszą wzrost zainteresowania miastem, wzrost dochodów z turystyki, nowe zewnętrzne inwestycje i zatrzymanie depopulacji.

Praca to podstawowe dobro, ograniczające migrację młodych ludzi, potem wypoczynek i kultura – podsumował burmistrz. – Nasz cel to małe kompaktowe zielone i przyjazne miasto, idealne do wypoczynku i pracy, a dla gości na tyle atrakcyjne by spędzić tutaj kilka dni.

Skip to content