Informacja ukazaniu się rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/743  z dn. 13 maja 2022 r. zmieniające załącznik 1 do rozporządzenia wykonawczego ( UE) 2021/605  ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń ustanawiające strefę z ograniczeniami  II ( różowa) obejmująca obszar Gminy Stary Sącz.

Skip to content