Małopolski Dzień Samorządu Terytorialnego w Starym Sączu

W Starym Sączu, mieście św. Kingi – patronki polskich samorządowców odbyły się małopolskie obchody Dnia Samorządu Terytorialnego, który przypada na 27 maja. Uroczystości rozpoczęła msza św. pod przewodnictwem Metropolity Krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w Klasztorze Sióstr Klarysek. 

Następnie, w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II odbyła się część oficjalna, z udziałem samorządowców z Małopolski i zaproszonych gości, w ramach której m.in. przeprowadzono debatę „Solidarni z Ukrainą”. Gospodarzami wydarzenia byli Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski oraz Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek.

W obchodach Małopolskiego Dnia Samorządu Terytorialnego uczestniczyli także: posłowie na Sejm RP Jan Duda i Patryk Wicher, Senatorowie RP Jan Hamerski i Wiktor Durlak, Wicemarszałkowie Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka i Józef Gawron, Iwona Gibas z zarządu województwa, przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego prof. Jan Tadeusz Duda, radni województwa: Anna Mikosz, Marta Mordarska, Jadwiga Wójtowicz i Stanisław Pasoń.

Witając uczestników i gości wydarzenia marszałek Witold Kozłowski przypomniał i podkreślił ogromne znaczenie, jakie dla Polski i polskich samorządowców miał dzień 27 maja 1990 roku, kiedy odbyły się w pełni demokratyczne wybory do rad gmin – co przyjmujemy za moment odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce.

Dzisiaj mijają 32 lata od chwili, kiedy Polacy przy urnie wyborczej w wyborach samorządowych ‒ pierwszych w pełni wolnych wyborach po przełomie 1989 roku ‒ podjęli decyzję, jak powinna się rozwijać i zmieniać ich Ojczyzna. Siłą rzeczy, w ciągu tych lat samorząd terytorialny podlegał wielu zmianom. Ewoluowało otoczenie prawne, w którym działał, zaistniały samorządy powiatów i województwa samorządowe. Pojawiały się nowe zadania i wyzwania. Choć nadal nie brak nam entuzjazmu w naszej samorządowej pracy, bez wątpienia, z biegiem lat, konieczne było ujęcie jej w ramy procedur i postępującej profesjonalizacji. Jedno jednak z pewnością nie zmieniło się w ciągu tych ponad trzech dekad: gotowość samorządowców do podejmowania wyzwań, które stawia nam rzeczywistość. Polskie i małopolskie samorządy potrafią sprawnie i skutecznie realizować kolejne cele. Dowiodły tego minione dwa lata walki z pandemią, a także wielkie zaangażowanie struktur samorządowych w pomoc przybywającym do naszego kraju uchodźcom z Ukrainy. Bez wątpienia, samorządy zdały oba te egzaminy na „5”

– powiedział marszałek Witold Kozłowski.

Zwracając się do zgromadzonych przedstawicieli małopolskich samorządów i urzędników samorządowych, marszałek Witold Kozłowski przekazał także słowa uznania i podziękowań za ich codzienną pracę na rzecz lokalnych społeczności.

Niech Państwa aktywność nadal przynosi wspaniałe owoce, będzie źródłem satysfakcji i zadowolenia. Niech małopolska, jak dotąd, pozostaje silna siłą swoich samorządów: swoich gmin, powiatów i samorządu województwa. Liczę, że kolejne lata pozwolą nam rozwijać współpracę i podejmować kolejne wspólne działania na rzecz Małopolski i Małopolan

– dodał marszałek Witold Kozłowski.

Solidarni z Ukrainą

Ważną częścią oficjalnych obchodów Małopolskiego Dnia Samorządu Terytorialnego była debata poświęcona działaniom pomocowym samorządów i instytucji od początku wybuchu wojny na Ukrainie. W dyskusji udział wzięli: marszałek Witold Kozłowski, Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Dyrektor Biura Prasowego Archidiecezji Krakowskiej Ks. Łukasz Michalczewski, Marta Wilczyńska z Fundacji „Wolne miejsce” oraz Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek.

Uczestnicy debaty zgodnie podkreślili ogromne znaczenie dobrej współpracy i koordynacji działań dla sprawnego niesienia pomocy potrzebującym. W czasie dyskusji omówiono najważniejsze wyzwania, z jakimi przyszło zmierzyć się samorządom przez ostatnie miesiące w związku z kryzysem na Ukrainie. Wśród nich wymieniono m.in. kwestie organizacji transportu, pomocy żywnościowej, logistyki i wsparcia punktów recepcyjnych dla uciekających przed wojną.

Wiele uwagi poświęcono także konieczności podjęcia działań o charakterze długoterminowym, nakierowanych na pomoc uchodźcom w odnalezieniu się w nowej sytuacji, tj. wsparcia w nauce języka, podjęciu zatrudnienia, organizacji opieki i możliwości kształcenia dla dzieci. O szczegółach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – pakiecie systemowych rozwiązań przygotowanych w odpowiedzi na bieżące, ale także długofalowe potrzeby uchodźców wojennych z Ukrainy opowiedział marszałek Witold Kozłowski.

My wiemy, że musimy podejmować długofalowe działania, to jest niezbędne. Idziemy w tym kierunku, aby myśleć o rynku pracy, o edukacji, ze szczególnym naciskiem na naukę języka polskiego, który jest absolutną podstawą. Myślimy też o tym, aby wspierać tych, którzy z nami współpracują, czyli NGO-sy, wolontariat, jednostki samorządu terytorialnego, zwłaszcza w powiększaniu bazy lokalowej, bo sytuacja jest dynamiczna i musimy być przygotowani na różne scenariusze rozwoju wydarzeń

– podkreślił marszałek Witold Kozłowski.

Marszałek Witold Kozłowski przekazał serdeczne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w działania pomocowe i zaapelował o dalszą dobrą współpracę.

Obchody Małopolskiego Dnia Samorządu Terytorialnego w Starym Sączu uświetniły występy ukraińskiej artystki Iryny Hubiak, która śpiewa i gra na bandurze, 65-strunowym tradycyjnym instrumencie ukraińskim.

Skip to content