Rządowy Program Inwestycji Strategicznych dofinansuje dwie starosądeckie inwestycje

W II edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych nasz samorząd otrzyma bezzwrotne dofinansowanie do dwóch ważnych inwestycji: rozbudowy Środowiskowego Domu Pomocy w Cyganowicach i rozbudowę drogi gminnej Barcice – Cmentarz – Do Popradu. Razem to o ponad 11 mln zł.

Budynek w Cyganowicach w którym dziś mieści się Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnopsrawnych “Gniazdo” zmieni się nie do poznania. Powstanie tam Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Budynek oprócz funkcji dotychczasowych będzie mógł przyjąć 20 osób do opieki całodobowej, jak również będzie azylem opieki wytchnieniowej dla osób niepełnosprawnych.

Rozbudowa drogi wiąże się z wnioskami mieszkańców składanymi na przestrzeni wielu lat, a związanymi ze zmianą przeznaczenia działek z rolnych na budowlane i rozwiązania problemu zalewania terenu Barcic podczas ulewnych deszczów. Decyzja o rozbudowie drogi jest związana również z inwestycją planowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Przebudowa “krajówki” będzie obejmowała jej odwodnienie powiązane z oczekiwanym od lat przez mieszkańców, odprowadzeniem wody z Barcic i Barcic Dolnych, w szczególności terenu za torami kolejowymi.

Cały projekt GDDKiA służy między innymi w 1/3 odwodnieniu drogi krajowej, a w 2/3 odwodnieniu obszaru położnego powyżej drogi krajowej i torów kolejowych. Układ komunikacyjny powinien nadążać za dynamicznym rozwojem budownictwa mieszkaniowego i taki jest dodatkowy argument przemawiających za inwestycją.

Fot. Wizualizacja/Mirosław Ogórek

Skip to content