Kolejne kilometry kanalizacji i wodociągów

Moszczenica Wyżna to następna miejscowość po Gołkowicach Dolnych, Mostkach i Moszczenicy Niżej, która będzie skanalizowana w drugim etapie trwającego od 2018 r. projektu. Wykonawca rozpoczął już prace.

W Moszczenicy Wyżnej powstanie 8,7 km sieci kanalizacyjnej i 7 km wodociągu. Dzięki temu możliwość podłączenia do sieci zyska ponad 100 nieruchomości. Prace trwają równolegle w Gołkowicach Dolnych. Tutaj z kolei planowane jest wybudowanie 12,6 km sieci kanalizacyjnej, która obsłuży docelowo ponad 200 budynków. W Mostkach prace, również te związane z odtworzeniem dróg, już się zakończyły. Niedługo mieszkańcy będą mogli przyłączać się do sieci.

Front robót przenosi się do Moszczenicy Wyżnej i jest to dobra informacja, bo to jak na razie ostatnia część drugiego etapu naszego wielkiego projektu wodno-kanalizacyjnego – mówi burmistrz Jacek Lelek. – Oczywiście będziemy chcieli sukcesywnie docierać z kanalizacją wszędzie tam, gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie i technicznie, ale w ramach trwającego projektu współfinansowanego z unijnego Funduszu Spójności to ostatni etap. Chcę jeszcze podkreślić, że takie długotrwałe i skomplikowane inwestycje pociągają zawsze za sobą następne, bo ta infrastruktura musi być jak najbardziej j kompletna. Tak było z zadaniami współfinansowanymi ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, czyli przebudowie i rozbudowie wodociągu w Mostkach, budowie dodatkowych odcinków kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Moszczenicy Niżnej, czy budowie wodociągu w rejonie ul. Partyzantów w Starym Sączu.

Zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz” jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.3 “Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” i współfinansowane z Unii Europejskiej (Fundusz Spójności).

Skip to content