Milion złotych na przygotowanie strategii dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2021-2027

W poniedziałek 27 czerwca uroczyście podpisano i przekazano umowy na opracowanie i przygotowanie strategii dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2021-2027. Gwarancje dofinansowania odebrali z rąk marszałka Witolda Kozłowskiego przedstawiciele m.in. Stowarzyszenia Sądecki Obszar Funkcjonalny.

Dofinansowanie będzie przeznaczone na przygotowanie i opracowanie przez stowarzyszenie strategii terytorialnych (Planów Działań ZIT). Dokumenty te określą najważniejsze cele i przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w perspektywie finansowej 2021-2027 przez podmioty z terenu jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład danego Stowarzyszenia ZIT.

Przypomnijmy, że w skład Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego wchodzą wszystkie samorządy powiatu nowosądeckiego i Miasto Nowy Sącz. Prezesem zarządu stowarzyszenia jest wedle statutu prezydent Nowego Sącza. I wiceprezesem jest burmistrz Jacek Lelek, II wiceprezsem Wójt Gminy Korzenna Leszek Skowron.

– Kierownictwa we wszystkich ZIT-ach zostały powołane- mówił marszałek Witold Kozłowski. – W związku z tym, kolejnym krokiem jest opracowanie strategii dla każdego ZIT-u. Cieszę się bardzo, że my też wywiązaliśmy się ze zobowiązania i że przeznaczyliśmy środki finansowe na to, abyście Państwo mogli w pewnym komforcie finansowym tworzyć te strategie, które są naprawdę bardzo ważne, bo to one ułożą jeszcze bardziej – mówię tutaj o tym ułożeniu programowym – politykę każdego ZIT-u, ponieważ nie tylko będziecie musieli Państwo określić pewne kierunki rozwojowe, ale również wskazać konkretne projekty i wewnętrznie te strategie przyjąć.

SOF otrzymał dofinansowanie w wysokości, tj. 200 tys. zł

Ze wstępnych przymiarek wynika, bo Urząd Marszałkwoski Wojewóztwa Małopolskiego jest w trakcie negocjacji umowy regionalnej, że ZIT Nowosądecki miałby około 54 mln euro do wykorzystania – mówi burmistrz Jacek Lelek. – Przygotowanie startegii to kluczowy krok do siegniecia po te pieniądze dla naszego obszaru.

Źródło: UMWM/własne

Skip to content