Obwieszczenie o o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Instalacja do przerobu kopaliny zlokalizowana na działkach ew. o nr: 5, 6, 7/2, 8/6, 8/4, 9, 10/2, 11/2, 12/2, 13/2, 13/1, 14, 15, 3907, 16/2, 17, 18/2, 19/2, 20/2 w m. Stary Sącz gm. Stary Sącz” na wniosek: Sądeckich Zakładów Eksploatacji Kruszywa Sp. z o. o. ul. Batorego 90, 33-300 Nowy Sącz

Skip to content