Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Realizacja zakładu przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne oraz punktu zbierania odpadów innych niż niebezpieczne w Starym Sączu, przy ul. Wielki Wygon na terenie działek nr 36/55, 36/65, 36/6”.

Skip to content