Konsultacje w Bramie Beskidu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu zaprasza do konsultacji społecznych
i zgłaszania uwag w związku z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2024 (LSR) w zakresie wprowadzenia zmian dotyczących odnawialnych źródeł energii oraz zmian w budżecie.

Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na „Formularzu proponowanych zmian” w terminie do dnia 1 sierpnia 2022 r. do godziny 12:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając skan wypełnionego Formularza zmian na adres: biuro@bramabeskidu.pl lub składając go osobiście w Biurze LGD.

Ponadto zachęcamy do osobistej konsultacji w naszym Biurze mieszczącym się w miejscowości Mostki 86, 33-340 Stary Sącz w następujących terminach:

  • 27.07.2022 r. w godz. od 13:00 do 15:00,
  • 28.07.2022 r. w godz. od 13:00 do 15:00,
  • 29.07.2022 r. w godz. od 13:00 do 15:00.

Dziękujemy za zaangażowanie !

Formularz zmian – LSR

LSR – aktualne

Skip to content