Samorządowe lekcje w magistracie.

Ponad 330 uczniów klas ósmych ze starosądeckich podstawówek i ostatnich klas gimnazjów uczestniczyło w lekcjach samorządowych organizowanych urząd miejski.

Zakończył się tegoroczny cykl wymyślonych przez burmistrza Jacka Lelka i często przez niego prowadzonych lekcji samorządowych dla ostatnich szkolnych roczników. Uczniowie dowiedzieli się co nieco o funkcjonowaniu urzędu miejskiego, istocie samorządu, o budżecie, inwestycjach, planach, o samej gminie i historii Starego Sącza. Mogli też zadawać pytania, z czego dość chętnie korzystali. Sami też musieli pogłowić się nad pytaniami burmistrza o podstawowe rzeczy dotyczące Gminy Stary Sącz. Uczniowie z największą wiedzą w nagrodę dostawali gadżety.

Lekcje prowadzili pod nieobecność burmistrza sekretarz Daniel Śmierciak i zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki.

Wydaje mi się, że to pożyteczna inicjatywa, która oczywiście w dużym uproszczeniu uświadamia jak funkcjonuje samorząd, skąd ma pieniądze, kto decyduje o ich wydaniu i ile kosztuje choćby budowa i utrzymanie dróg, czy sal gimnastycznych. – komentuje burmistrz Jacek Lelek. – To nie tylko czysta wiedza, ale też lekcja tożsamości i próba wejrzenia, jak funkcjonuje mała ojczyzna. Mamy obowiązek wychowywać świadomych obywateli.

Skip to content