Uwaga !!! Ważne ogłoszenie.

Burmistrz Starego Sącza zwraca się z gorącą prośbą do rodziców dzieci nieprzyjętych do Gminnego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Starym Sączu na rok szkolny 2022/2023, którym wskazano możliwość realizacji wychowania przedszkolnego w nowo powstałych publicznych przedszkolach w Moszczenicy Niżnej i w Przysietnicy o złożenie w terminie do dnia 23 sierpnia 2022 r. potwierdzenia woli zapisu dziecka do wskazanego przedszkola. Potwierdzenie można złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Starym Sączu lub drogą e-mailową na adres: zofas@starysacz.um.gov.pl  

Brak złożenia potwierdzenia woli, będzie równoznaczne z rezygnacją realizacji wychowania przedszkolnego we wskazanym przez Burmistrza Starego Sącza Przedszkolu.

fot. ilustracyjne

Skip to content