Trwa Międzynarodowy Plener Malarski

16. edycja wydarzenia zgromadziła artystów z Hiszpanii, Francji, Ukrainy, Słowacji, Węgier, Rumunii, Serbii i oczywiście Polski. Sale lekcyjne w Szkole Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu zamieniły się na pracownie dla artystów, którzy zainspirowani krajobrazem i kulturą Starego Sącza i Sądecczyzny będą tworzyć swoje dzieła.

26 sierpnia o g. 18.30 w Galerii IMO przy ulicy Kopernika 1 w Starym Sączu odbędzie się wernisaż poplenerowej wystawy, na którą serdecznie zapraszamy.

Idea zapoczątkowana niegdyś przez Mariana Nowińskiego i jego żonę Teresą Platę Nowińską trwa. Niestety współpomysłodawcy pleneru już nie żyją (prof. Nowiński zmarł w 2017 r., a prof. Plata-Nowińska w 2009 r.). Na szczęście plener jest kontynuowany. Marian Nowiński był wielką indywidualnością w polskim życiu artystycznym i akademickim. Wyrazisty i ceniony twórca był profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, profesorem i dziekanem Wydziału Sztuki Nowych Mediów w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie. Wystawiał malarstwo, grafikę, plakat, dzieła w technikach mieszanych i autorskich w wielu krajach Ameryki, Azji i Europy. Zaliczony do „Mistrzów polskiej sztuki plakatu”, stawianym w jednym rzędzie z Tadeuszem Kantorem i Franciszkiem Starowieyskim.

Był nie tylko pomysłodawcą, ale uczestnikiem i kuratorem artystycznym starosądeckich Międzynarodowych Plenerów Malarskich, które zawsze są bardzo ważnym artystycznym wydarzeniem w życiu miasta, gromadzą artystów z całego świata i wzbogaciły Stary Sącz w wiele wartościowych dzieł sztuki.

Teresa Plata-Nowińska (urodzona w Mostkach) była profesorem w Instytucie Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i wieloletnim pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Tworzyła rzeźby kameralne oraz ceramiczne obiekty artystyczne i użytkowe. Jej prace mają w zbiorach publicznych: Muzeum Brytyjskie w Londynie, Instytut Balzaka w Paryżu, AIAP w Mediolanie i Pulchri Studio w Hadze.

Skip to content