Samorządowe konsultacje

Wicemarszałek Józef Gawron spotkał się w Starym Sączu z samorządowcami ziemi sądeckiej, by zaprosić do konsultacji projektu zmiany uchwały antysmogowej. 

Zależy nam na tym, by wysłuchać głosów wszystkich Małopolan. Tego rodzaju spotkania są dla nas niezwykle ważne, bo stwarzają okazję do dyskusji o potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców. Wsłuchujemy się w nie i poddajemy analizie. Każda opinia i każda prośba jest dla nas cenna – podkreślił wicemarszałek Józef Gawron.

Spotkanie robocze dotyczące trwających konsultacji projektu zmiany uchwały antysmogowej odbyło się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu. Uczestniczyła w nim m.in. radna województwa Marta Mordarska, burmistrz Grybowa Paweł Fyda, wójt Gminy Grybów Jacek Migacz, przedstawiciele sądeckich samorzadów i oczywiście gospodarze burmistrz Jacek Lelek i zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki. Dziękując za możliwość spotkania z przedstawicielami samorządów ziemi sądeckiej, wicemarszałek Józef Gawron zaznaczył, jak ważne jest wysłuchanie wszystkich uwag, głosów, apeli i próśb w tym zakresie ze strony mieszkańców Małopolski.

Przede wszystkim, serdecznie dziękuję za zaproszenie i za zorganizowanie tego spotkania, za możliwość wysłuchania państwa stanowisk w tej sprawie. Zarząd Województwa Małopolskiego skierował do konsultacji projekt zmiany uchwały antysmogowej ze względu na troskę o mieszkańców, dlatego pozwoliłem sobie przedstawić tę propozycję w szerszym kontekście i zaprosić do dyskusji, do wyrażenia opinii. Poprosiłem również o aktywne włączenie się w ocenę obowiązującego Programu Ochrony Powietrza, o dzielenie się uwagami na temat tego, jak przebiega jego realizacja, jakie tu występują problemy. Bardzo proszę wszystkich, również mieszkańców, o zabranie głosu w tej sprawie

– podkreślił wicemarszałek Józef Gawron.

Przypomnijmy, że chcąc działać w porozumieniu z mieszkańcami regionu, Zarząd Województwa Małopolskiego uznał za zasadne skierowanie do konsultacji społecznych projektu uchwały o przesunięciu terminu obowiązywania okresu przejściowego dla obowiązku modernizacji kotłów bezklasowych o jeden rok. Projekt uchwały jest dostępny na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Stoimy na stanowisku, że być może warto ten okres przejściowy wydłużyć nawet do dwóch lat – podsumowywał na konferencji prasowej po spotkaniu Kazimierz Gizicki. – Zachęcam wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach i wyrażenia swoich opinii dotyczących nie tylko okresu eksploatowania kotłów pozaklasowych, ale również innych aspektów Programu Ochrony Powietrza, jak na przykład spalania sezonowanego drewna. Każda opinia jest cenna.

Skip to content