Projekty zmian Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego „Mostki”, „Łazy Biegonickie 2”, „Gołkowice Górne 15” oraz „Miasto Stary Sącz- Plan Nr 8” wyłożone do publicznego wglądu

Projekt zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego “Mostki” zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- Mostki aneks do prognozy oddziaływania na środowisko- Mostki

Czytaj dalej
Skip to content