Święto w OSP w Moszczenicy Niżnej

Powód do świętowania to nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy, który trafił do jednostki w ostatnią niedzielę. Kluczyki do nowego wozu przekazali strażakom sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Edward Siarka, poseł na Sejm RP Patryk Wicher i burmistrz Jacek Lelek.

Uroczystość na starosądeckim rynku zgromadziła wielu znakomitych gości, radnych wojewódzkich, radnych rady miejskiej, mieszkańców i zastępy strażaków ze wszystkich jednostek gminy.

Cieszę się, że możemy wspierać nasze ochotnicze straże pożarne. To już czwarty nowy samochód, który trafia do Gminy Stary Sącz w ostatnich latach – mówił burmistrz Jacek Lelek. – Muszę zwrócić uwagę na montaż finansowy tego zakupu, bo naprawdę wiele instytucji i osób dofinansowało nowy samochód. Dziękuję za przychylność sekretarzowi stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Edwardowi Siarce, posłowi na Sejm RP Patrykowi Wichrowi, Kazimierzowi Koprowskiemu prezesowi zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Witoldowi Kozłowskiemu Marszałkowi Województwa Małopolskiego, Pawłowi Szczygłowi Dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, Nadleśnictwu Stary Sącz, Spółce Sądeckie Wodociągi i wszystkim darczyńcom, dzięki którym ten zakup był możliwy. Słowa uznania dla Rady Miejskiej w Starym Sączu za wsparcie tego zakupu. Warto podkreślić środki sołeckie, pieniądze samych strażaków i sponsorów, których pozyskali. To naprawdę dzieło wielu osób i instytucji.

Zakup sfinansowały:
● WFOŚiGW: 125. 000,00 zł
● NFOŚiGW: 75. 000,00 zł
● Gmina Stary Sącz: 405. 000,00 zł (w tym środki sołeckie Moszczenica Niżna: 15. 000,00 zł)
● KSRG: 200. 000,00 zł
● Nadleśnictwo w Starym Sączu: 22. 000,00 zł
● Sądeckie Wodociągi: 2. 500,00 zł
● darowizny: 36. 500,00 zł
● UMWM: 40. 000,00 zł
● środki własne: 33.720,00 zł

Więcej zdjęć na https://www.facebook.com/gminastarysacz

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

Zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW i NFOŚIGW w ramach Programu ,,Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych.

Skip to content