Powstanie łącznik nad ul. Jana Pawła II

Dzisiaj Kazimierz Gizicki zastępca burmistrza Starego Sącza i szef firmy Komplex-Bud Józef Wójcik złożyli podpisy pod umową na wybudowanie “ciągu pieszo-rowerowego wraz z kładką, schodami, elementami małej architektury i infrastrukturą techniczną nad ul. Jana Pawła II w Starym Sączu.

Kładka i biegnąca dalej w stronę klasztornego muru, a potem pomiędzy obiektami Zespołu Szkół Zawodowych w Starym Sączu i banku przy ul. Daszyńskiego ścieżka, połączy parking i dworzec przesiadkowy z centrum miasta. Kładkę wybuduje konsorcjum firm Komplex Bud z Czerńca (lider konsorcjum) i Projbud z Łącka. Koszt budowy to 3 335 326,41 zł.

Projekt: 55Architekci

Po wybudowaniu kładki nad ul. Jana Pawła II i ciągu pieszo-rowerowego można będzie uznać, że cały pomysł dużego parkingu dla centrum miasta i dworca przesiadkowego jest kompletny – mówi burmistrz Jacek Lelek. – Ciąg komunikacyjny będzie kończył się na ul. Daszyńskiego i wychodził vis a vis placu za Centrum Kultury i Sztuki. To będzie bardzo bezpieczna i bezkolizyjna droga do rynku.

Skip to content