Najważniejszy jest Stary Sącz, najważniejsza jest nasza gmina.

Podczas IX Sesji Rady Miejskiej w Starym Sączu panie i panowie radni udzielili jednogłośnie wotum zaufania burmistrzowi po prezentacji raportu o stanie gminy i absolutorium z wykonania budżetu. 

Burmistrz Jacek Lelek oraz Przewodniczący Rady

W tym roku samorządy pierwszy raz muszą przygotowywać taki raport. Jego prezentacja to obszerne omówienie inwestycji działań i projektów, które wpisują się w strategię rozwoju gminy. Burmistrz dziękował radzie za zaufanie i odwagę w podejmowaniu decyzji, podkreślał, że rozwój gminy to wspólny sukces: rady, kierowników referatów, pracowników urzędu, wreszcie mieszkańców, którzy aprobują zaproponowane i realizowane kierunki rozwoju o mocno udzielają się w stowarzyszeniach fundacjach i kołach gospodyń wiejskich i miejskich. Odbyło się oczywiście głosowanie nad absolutorium. Tutaj rada również była jednogłośnie za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu.

Bardzo dziękuję i się cieszę , a ciesze się najbardziej z tego, że jesteśmy razem, dyskutujemy rozmawiamy czasem się spieramy w różnych sprawach, ale wszyscy wiemy, że dla nas najważniejsi są mieszkańcy, najważniejszy jest Stary Sącz, miasto i gmina, nasza wspólnota. – mówił burmistrz Jacek Lelek. – To najważniejsze przesłanie dzisiejszego dnia. Mam nadzieję ,że nie zawiodę, nie zawiedziemy. Bardzo dziękuję współpracownikom, a dziękuję Państwu za zaufanie. To, które kiedyś dostałem i to które dostaję dzisiaj. Dziękuję również za olbrzymią pracę pani skarbnik i mojemu zastępcy Kazimierzowi Gizickiemu. 

Rada Miejska zatwierdziła ponadto sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stary Sącz za 2018 rok, a z innych tematów przyjęła regulamin udzielania dotacji do wymiany niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych.

Skip to content