VIII Sesja Rady Miejskiej

Drogi na Jachlówkę i do Dunajca w Gaboniu, na os. Lipie do Kożuchów i chodnik na ul. Żwirki i Wigury do realizacji.

radni na sesji

Dobra wiadomości z ostatniej sesji to rozstrzygnięte już przetargi na modernizację dróg gminnych na osiedlu Lipie do Kożuchów, w Gaboniu do Dunajca i w Gaboniu na Jachlówkę. Powstanie ponadto chodnik na ul. Żwirki i Wigury. Tutaj również jest po przetargu, a roboty obejmą wymianę krawężników betonowych, wymianę ścieku przykrawężnikowego, wymianę warstw konstrukcyjnych chodnika i nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej, wymianę wpustów ulicznych, wymianę studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej. Długość remontowanego odcinka drogi: 458 mb.

Podczas sprawozdania z działalności burmistrz Jacek Lelek zaznaczył, że przygotowana zostanie uchwała, dotycząca przeznaczenia pieniędzy zabezpieczonych na zadania w ramach budżetu obywatelskiego na walkę ze smogiem. Budżet Obywatelski z różnych przyczyn m.in. ustawy RODO nie będzie realizowany. Za 400 tys. uda się dofinansować wymianę około 100 palenisk na nowe ekologiczne piece gazowe. Rada Miejska uchwałą przesunęła pieniądze na dofinansowanie przyłączy do kanalizacji. W tym roku udało się podpiąć 112 nowych gospodarstw do sieci kanalizacyjnej za kwotę 300 tys. zł. Są kolejni chętni i program wsparcia i dofinansowania przyłącz dla mieszkańców będzie kontynuowany Zaproszenie na sesję przyjęli posłowie na Sejm RP Andrzej Czerwiński i Jan Duda. Rada podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z gminami: Rytro, Piwniczna – Zdrój, Łącko w przedmiocie przyjęcia do realizacji zadania publicznego, jakim jest objęcie mieszkańców tych gmin usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Starym Sączu. Nastąpiły ponadto zmiany w Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu. Andrzej Myjak zastąpił w nich Stanisławę Mardułę, która złożyła mandat radnej.

Nagrania sesji dostępne są na naszym kanale YouTube.

Skip to content