Nowy samochód dla OSP w Barcicach jeszcze w tym roku

Dzisiaj w Barcicach parlamentarzyści Barbara Bartuś – Poseł na Sejm RP, Jan Duda – Poseł na Sejm RP, Patryk Wicher i Wiktor Durlak – Senator RP przekazali druhom Straż Pożarna w Barcicach symboliczny czek na nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy.

To będzie piąty nowy średni samochód dla naszych jednostek OSP na przestrzeni bodajże 6-7 lat – przypomniał burmistrz Jacek Lelek. – Oczywiście Gmina Stary Sącz zawsze wspiera finansowo zakup nowych samochodów dla naszych jednostek, ale te inwestycje w nasze wspólne bezpieczeństwo są możliwie tylko dzięki takiemu właśnie realnemu wsparciu rządu, czy różnych instytucji – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Województwa Małopolskiego, czy wreszcie dzięki zaangażowaniu samych strażaków. Poczucie bezpieczeństwa to jedna z najważniejszych spraw i cieszę się, że możemy go zapewni. Nowy profesjonalny sprzęt nie tylko zwiększa skuteczność działań druhów, ale nobilituje jednostkę i zachęca młodych ludzi do wstąpienia w szeregi OSP. Do samochodu Gmina Stary Sącz dołoży około 400 tys. zł

Parlamentarzyści przedstawili założenia rządowego “Ogólnopolski programu finansowania służb ratowniczych – Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Komendant Miejski PSP w Nowym Sączu st. bryg. Paweł Motyka nie ukrywał zadowolenia z faktu, że coraz więcej jednostek OSP nie odbiega jakością sprzętu i wyszkoleniem od strażaków zawodowych, co świetnie wpływa na współpracę podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.  

Symboliczne promesy otrzymały w Barciach również gminy Łososina Dolna, Chełmiec i Grybów, stąd obecność również innych samorządowców z Sądecczyzny m.in. Andrzeja Romanka wójta Gminy Łososina Dolna. Koszt jednego nowego średniego wozu ratowniczo-gaśniczego to około 1 mln zł.   

Skip to content