Stary Sącz liderem międzynarodowego projektu

Burmistrz Starego Sącza zaprosił do naszej gminy delegacje z miast partnerskich: Lewoczy, Dunakeszi, Keszthely, Lambres lez Douai oraz zaprzyjaźnionych samorządów z Cristuru Secuiesc (Rumunia, Siedmiogród) i Casalgrande.

Europejską wspólnotę i wartości najlepiej budować oraz odkrywać ich źródła przez spotkanie i dialog. – Integracja społeczności lokalnych i organizacji w samorządach partnerskich jest szansą na budowanie i wzmacnianie dobrych relacji. – mówi burmistrz Jacek Lelek. – Sednem projektu jest pobudzanie aktywności obywateli do wspólnego budowania Europy w wymiarze lokalnym, ale również międzynarodowym – budowanie platformy dla przyszłych wspólnych projektów, które służyłyby solidarności wzmacnianiu dialogu .

Działania w projekcie ukierunkowanie będą na kształtowanie pozytywnego wizerunku innych kultur, wspieranie dialogu z osobami pochodzącymi z zupełnie odrębnych kręgów kulturowych, wypracowanie postaw oznaczających nie tylko tolerancję, ale szacunek dla innych nacji, a także promowanie tematów wolontariatu, dotacji, fundacji, stowarzyszeń oraz organizacji charytatywnych.

Ważnym elementem spotkania będzie prezentacja projektów realizowanych przez Gminę Stary Sącz i NGO z wykorzystaniem pieniędzy z funduszy UE, która będzie punktem wyjścia do dyskusji o wpływie polityki europejskiej na jakość życia i pracy lokalnych społeczności.

Niedawno obchodziliśmy 15-lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej. To dobry czas na podsumowanie i dyskusję wśród uczestnikom projektu jak zmieniło się nasze miasto nasz region dzięki członkostwie w UE. Nie chodzi tylko o wymiar finansowy, ale otwarte granice, społeczną partycypację, możliwość nieograniczonego korzystania z doświadczeń innych samorządów, wzbogacanie się poznawaniem odmiennych społeczności. Jednym z elementów projektu będzie wyjazd do miejsca pamięci/muzeum w byłym hitlerowskim obozie koncentracyjnym w Oświęcimu, po to by przypomnieć obywatelom UE z różnych państw, jaka była cena radykalnych nacjonalizmów.

Spotkanie będzie wielowymiarowym panelem prezentacji, spotkań i dyskusji, a jego elementem będzie udział zagranicznych delegacji w Starosądeckim Jarmarku Rzemiosła, podczas, którego ugotują swoje narodowe potrawy i poczęstują nimi gości jarmarku.

Skip to content