Nowa biblioteka parafialna

Bibliotekę przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu zorganizował Andrzej Długosz, prezes Towarzystwa Miłośników Starego Sącza i kustosz muzeum regionalnego. Przekazał na ten cel 2000 książek religijnych ze swoich zbiorów.

Uroczystość rozpoczął ks. proboszcz Janusz Ryba modlitwą i błogosławieństwem po czym przecięto wstęgę otwierając tym samym wejście do sali bibliotecznej. W spotkaniu udział wzięli: reprezentujący radę miejską z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Sławomir Szczepaniak i radna Julia Dziedzic, księża pracujący w parafii oraz licznie parafianie i goście.

Podpisano stosowną umowę darowizny księgozbioru.

W skład księgozbioru wchodzą: biografie i nauczanie papieży od Jana XXIII do Franciszka, w tym. im. 60 tomów dzieł Jana Pawła II, nauczanie pasterskie biskupów polskich – kazania, listy pasterskie, wywiady-rzeki i inne.  Bogaty zbiór żywotów i biografii świętych i błogosławionych polskich i Kościoła powszechnego a także ich pisma. Książki znanych i cenionych duchownych -ks. Mieczysława Malińskiego, ks. Jana  Twardowskiego, ks. Jana Zieji, ks. Józefa Tischnera, ks. Franciszka Blachnickiego, o. Leona Knabita, o. Jana Góry i innych. Biblioteka posiada cymelia w postaci starych wydań żywotów świętych, z których najstarszy jest „Żywot św. Stanisława” autorstwa Jana Długosza z 1865 r. oraz książki z odręcznymi dedykacjami biskupów polskich, m.in. kard Józefa Glempa, kard. Stanisława Dziwisza, abpa Józefa Życińskiego, abpa Grzegorza Rysia., bpa Józefa Zawitkowskiego i wielu innych. Bardzo cenną publikacją jest I wydanie „Dzienniczka Sługi Bożej siostry M. Faustyny Kowalskiej”z 1981 r. – pozycja b. rzadko pojawia się na aukcjach antykwarycznych.  Kolekcja posiada liczne albumy, m.in. dotyczące sanktuariów i katedr polskich. Tematyka obejmuje również zagadnienia: wiary,  Boga, Jezusa Chrystusa, Matki Bożej, życia duchowego, sakramentów, historii i organizacji Kościoła w Polsce i wiele innych.

Jestem bardzo wdzięczny ks. proboszczowi Januszowi Rybie za umożliwienie mi rozwijania moich pasji bibliofilskich i przyjęcie księgozbioru oferując wspaniałe warunki dla biblioteki zapewniające jej rozwój. – powiedział Andrzej Długosz.

Biblioteka jest dostępna dla wszystkich chętnych, którzy chcą skorzystać z publikacji religijnych będących w zbiorach. Trwa opracowywanie katalogu księgozbioru, który ułatwi dostęp do konkretnych tytułów. Parafia zaprasza też chętnych do współpracy przy prowadzeniu biblioteki.

Skip to content