Informacja o sprzedaży końcowej węgla w sortymencie EKOGROSZEK

Gmina Stary Sącz informuje, że w ramach sprzedaży końcowej pozostało jeszcze 17,50 t węgla w sortymencie Ekogroszek.

Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25, 33- 340 Stary Sącz do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 r.

Dystrybucja paliwa stałego realizowana jest przez podmiot, z którym Gmina zawarła stosowną umowę, tj: Firma Handlowo-Usługowa „BUDROL” s.c. Sychowski Władysław, Sychowski
Włodzimierz, ul. Magazynowa 1, 33-340 Stary Sącz.

Wnioski o zakup rozpatrywane będą w kolejności ich wpłynięcia. (Wniosek do pobrania)

Przypominamy również, iż zgodnie z nowelizacją ustawy, uprawniona do zakupu preferencyjnego osoba fizyczna może dokonać również zakupu węgla od każdej gminy lub od dowolnego innego podmiotu prowadzącego preferencyjną sprzedaż węgla w całej Polsce. W tym przypadku niezbędne jest odpowiednie zaświadczenie, potwierdzające uprawnienie do zakupu preferencyjnego.

Skip to content