Przygotowujemy nowy projekt – potrzebujemy Waszej opinii !

Szanowni Państwo! Mieszkańcy, przedstawiciele instytucji kultury i organizacji pozarządowych, turyści, gestorzy branży turystycznej – zapraszamy do wyrażenia opinii na temat przygotowywanego przez samorządy Starego Sącza i Lewoczy wspólnego projektu związanego z rozwojem produktu turystycznego w ramach polsko-słowackiego programu Interreg.

Projekt zatytułowaliśmy „ORBISFERA – łączymy ludzi i ich podróże”. Mamy nadzieję, że nowe atrakcje wzmocnią rozpoznawalność naszych miejscowości i całego obszaru pogranicza.

Wiemy, które obiekty będą poddane rozbudowie i co w nich będzie ulokowane. Państwa chcemy zapytać jakimi działaniami miękkimi możemy i powinniśmy wzmocnić działania infrastrukturalne, tak aby ich efekt dla rozwoju wspólnego, transgranicznego produktu turystycznego był jeszcze bardziej widoczny i przyniósł więcej długofalowych korzyści dla naszego regionu.

Poniżej znajdziecie Państwo krótką prezentację pokazującą założenia do projektu oraz link do ankiety, której wyniki – to znaczy Państwa opinie – pozwolą nam jeszcze lepiej i efektywniej zaplanować projekt, który ma dać nowy impuls rozwojowy naszych miejscowości.

Link do ankiety:

ORBISFERA – łączymy ludzi i ich podróże (google.com)

Skip to content