Trwa nabór wniosków o dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Od 19 września mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą składać na dzienniku podawczym w Urzędzie Miejskim wnioski o dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. O dotację mogą się starać mieszkańcy tylko tych miejsc, gdzie nie ma planów albo możliwości budowy zbiorczej sieci kanalizacyjnej. 

Informacji udziela referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starym Sączu (parter, pokoje 4-5) tel. 18 449 77 22, 18 449 77 23

REGULAMIN

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ

WNIOSEK O WYPŁATĘ DOTACJI CELOWEJ

Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu i do wyczerpania środków finansowych. Urząd Miejski w tym roku zabezpieczył na ten cel około 150 000 zł, ale -jak zapewnia wiceburmistrz -będziemy starali się w miarę możliwości tę kwotę zwiększać.

Jest to projekt dla gospodarstw indywidualnych, nie firm. W danej nieruchomości nie może być prowadzona działalność gospodarcza. W przypadku, gdy dom ma kilku właścicieli to z wnioskiem występuje jedna osoba, ale za pisemną zgodą pozostałych.

Wysokość jednorazowej dotacji wynosi 60 procent poniesionych udokumentowanych kosztów przez Wnioskodawcę na budowę kompletnej przydomowej oczyszczalni ścieków jednak nie więcej niż 10 000 zł brutto poniesionych kosztów. Dotacja będzie rozliczona w ciągu 30 dni od momentu uzyskania dokumentów uprawniających do korzystania z instalacji.

Skip to content