ORBISFERA- podsumowanie konsultacji

Bardzo dziękujemy za Państwa głosy i opinie do przygotowywanego polsko-słowackiego projektu „ORBISFERA – Łączymy ludzi i ich podróże”, który aktualnie opracowujemy w ramach ogłoszonego w Programie Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 naboru wniosków dotyczącego priorytetu 3. „Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze”.

Państwa  refleksje i podpowiedzi pozwoliły nam lepiej zaplanować całe  przedsięwzięcie oraz uzupełnić je o kilka znaczących elementów. Bardzo  dziękujemy! Poniżej zbiorczy raport podsumowujący zarówno internetową ankietę,  jak i inne działania partycypacyjne realizowane w okresie  przygotowawczym z naszym partnerem miastem Lewocza.

Skip to content