Polski Ład zmienia gminę w plac budowy

14 450 000 zł na budowę Domu Pomocy Społecznej w Starym Sączu to największe dofinansowanie jakie Gmina Stary Sącz pozyskała z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Ale oczywiście nie jedyne. Razem to już ponad 44,5 mln zł.

Dzięki rządowemu wsparciu dynamika inwestycyjna jest w naszej gminie bardziej niż zadowalająca – podkreśla burmistrz Jacek Lelek. – To pieniądze, które pozwolą nam zrealizować ważne, od lat zapowiadane i oczekiwane przez mieszkańców prorozwojowe inwestycje. Niektóre z tych zadań jak rozbudowa przystani rowerowej w Barcicach już się zakończyły , inne jak rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Cyganowicach trwają, jeszcze inne jak budowa dalszego ciągu ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego lada moment się rozpoczną. Trzeba jasno podkreślić, że bez Programu Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu nie moglibyśmy działać z takim rozmachem.

Na zdjęciu rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Cyganowicach.

Skip to content