Konkurs plastyczny rozstrzygnięty

Dzisiaj w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu nagrody odebrali autorzy najciekawszych prac w konkursie plastycznym na plakat promujący zachowania ekologiczne.

Konkurs był skierowany do uczniów szkół podstawowych z gminy Stary Sącz i polegał na wykonaniu plakatu zachęcającego mieszkańców naszego samorządu do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła – mówi Dorota Janeczek – Bajerska, ekodoradca Urzędu Miejskiego w Starym Sączu. – Mam nadzieję, że podniósł świadomość ekologiczną i odpowiedzialność za stan środowiska przyrodniczego w najbliższej okolicy i zainspirował mieszkańców do podejmowania działań zmierzających do ograniczania niskiej emisji.

Nagrody i wyróżnienia wręczali Jacek Lelek Burmistrz Starego Sącza i Andrzej Stawiarski Przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu. Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 1-4 i klasy 5-8. W każdej z kategorii nagrodzono trzech laureatów i i przyznano trzy wyróżnienia, ale upominki dostali wszyscy uczestnicy konkursu.

Konkurs został zorganizowany w ramach projektu pn. “Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne i niskoemisyjne kotły gazowe i biomasowe w Gminie Stary Sącz – II edycja” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014 – 2020

Skip to content