Inwestuj w Małopolsce i skorzystaj z ulgi! Wsparcie Krakowskiego Parku Technologicznego dla firm

Prowadzisz przedsiębiorstwo na terenie miasta Nowego Sącza lub powiatu nowosądeckiego? Zgłoś się do Krakowskiego Parku Technologicznego. Możesz otrzymać wsparcie: zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT w ramach programu Polska Strefa Inwestycji.

Czym jest Polska Strefa Inwestycji?

Jest to instrument zwolnienia z podatku, który zastąpił funkcjonujące od ponad 20 lat wsparcie inwestycyjne w specjalnych strefach ekonomicznych. Ulga podatkowa w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) stanowi pomoc publiczną dostępną w formie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT) w wysokości nawet do 60% wartości realizowanej inwestycji.

Ulga podatkowa dostępna jest dla firm na terenie całej Polski, niezależnie od ich wielkości. Nawet mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z możliwości jakie daje Polska Strefa Inwestycji. Pomoc dla przedsiębiorstw wynikająca z tego programu pozwala zainwestować pieniądze w rozwój firmy i odliczyć od podatku dużą część wydatków inwestycyjnych.

Kto może skorzystać ze wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji?

O wsparcie mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy chcą:

  • utworzyć nowy zakład,
  • zwiększyć zdolność produkcyjną swojego zakładu,
  • wprowadzić nowe produkty,
  • zmienić proces produkcyjny.

Jakiego typu branże mogą ubiegać się o wsparcie?

O pomoc może ubiegać się firma z szerokiego wachlarza branż. Pomoc mogą otrzymać niemal wszystkie firmy produkcyjne i logistyczne oraz niektóre usługowe. Wśród ostatnich inwestorów w PSI, znalazły się:

  • branże tradycyjne (przemysł motoryzacyjny, ,środków transportu, chemiczny, sektor spożywczy. Warto zauważyć także producentów innowacyjnych łazienek, zbiorników kompozytowych, wyposażenia meblowego czy  elementów drewnianych i metalowych),
  • firmy z sektora usług (informatycznych, badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, usług w zakresie księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), badań i analiz technicznych, centrów telefonicznych, usług architektonicznych oraz inżynieryjnych).

Co trzeba zrobić i ile można zyskać – decyzja o wsparciu

Skorzystanie ze zwolnienia podatkowego uwarunkowane jest uzyskaniem decyzji o wsparciu. Decyzja wydawana jest na 14 lub 15 lat, co również uwarunkowane jest lokalizacją przedsięwzięcia.

Decyzja o wsparciu określa warunki jakie przedsiębiorca musi spełnić, aby móc korzystać ze zwolnienia, takie jak: przedmiot nowej działalności, lokalizacja inwestycji, czy minimalne koszty kwalifikowane, od wysokości których zależy kwota przysługującego zwolnienia.

Wysokość pomocy publicznej w regionie nowosądeckim (zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT) wynosi:

  • 40% dla dużych firm
  • 50% dla średnich firm
  • 60% dla małych i mikro przedsiębiorstw, poniesionych nakładów inwestycyjnych.

Np. mały przedsiębiorca inwestujący 1 mln zł na zakup gruntu w powiecie nowosądeckim, budowę zakładu i wyposażenie w potrzebne maszyny, uzyska zwolnienie z PIT lub CIT w wysokości 600 000 zł do wykorzystania przez 14 lat. Podatku nie płaci tak długo, dopóki ten limit (600 000 zł) nie zostanie wykorzystany.

Kto wydaje decyzję o wsparciu?

Decyzję o wsparciu na obszarze województwa małopolskiego na podstawie wniosku przedsiębiorcy – wydaje Krakowski Park Technologiczny w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki.

Więcej informacji na temat Polskiej Strefy Inwestycji i korzyści dla przedsiębiorców można znaleźć tutaj lub poprzez bezpośredni kontakt z Działem Obsługi Inwestora KPT: email: strefa@kpt.krakow.pl tel. +48 690 950 600

Źródło: Krakowski Park Technologiczny

Skip to content