Inwestycja mieszkaniowa nabierze tempa

Gmina Stary Sącz w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego otrzyma z Funduszu Dopłat prawie 10,5 mln zł.

To będzie wkład naszego samorządu do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Małopolska, która jest inwestorem nowego osiedla mieszkaniowego w Starym Sączu, a gmina jest spółki udziałowcem. Te pieniądze będą już przeznaczone na roboty budowlane. Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe na roboty budowlane dla inwestycji realizowanej w Starym Sączu przy ul. Podegrodzkiej. Przetarg dotyczy budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą na działkach nr 675/4, 674/8, 673/7, 671/3, 625/4 przy ul. Podegrodzkiej w Starym Sączu. Termin składania ofert upływa 28 lutego.

Działalność spółki oparta jest na ścisłej współpracy z gminą, której celem jest stworzenie atrakcyjnej oferty mieszkaniowej dla lokalnej społeczności z wykorzystaniem finansowania oferowanego w ramach programu wspierania społecznego budownictwa czynszowego. SIM Małopolska jako podmiot „not for profit” nie działa w celu osiągnięcia zysku, co pozwala stworzyć przystępną cenowo ofertę najmu na dogodnych dla mieszkańca warunkach. Skarb państwa oraz samorządy jako udziałowcy stanowią gwarancję realizacji celów statutowych SIM.

Miejsce gdzie powstaną mieszkania będzie doskonale skomunikowane i z centrum miasta i z obwodnicą przez budowany w tym momencie nowy fragment ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i przebudowę ul. Podegrodzkiej.

Skip to content