Generał brygady SG Stanisław Laciuga zakończył służbę w Straży Granicznej

Za służbę dziękował burmistrz Jacek Lelek. Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu pożegnał się ze sztandarem po prawie 8 latach szefowania jednostce. Nowym komendantem został starosądeczanin gen. bryg. SG Adam Jopek.

Wraz z burmistrzem życzenia składali Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina i Paweł Szczygieł. Uroczystość miała miejsce w środę 21 lutego 2024 r. w Komendzie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu funkcjonariusze wraz z pracownikami uroczyście pożegnali odchodzącego na emeryturę gen. bryg. SG Stanisława Laciugę – Komendanta KaOSG.

Ten bardzo osobisty i wzruszający dla każdego kończącego czynną służbę w mundurze moment, obserwowała rzesza zgromadzonych na uroczystej zbiórce. W uroczystości pożegnania Generała Laciugi wzięli udział m.in.: gen. bryg. SG Robert Bagan – Komendant Główny SG, gen. bryg. SG Adam Jopek – Komendant Śląskiego Oddziału SG w Raciborzu, przedstawiciele urzędów administracji rządowej i władz samorządowych oraz instytucji, delegacje służb mundurowych, zaproszeni goście kadra kierownicza oraz funkcjonariusze i pracownicy KaOSG oraz rodzina generała.

Zgodnie z ceremoniałem, odchodzący na emeryturę Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Stanisław Laciuga, który pełnił tę funkcję od 16 maja 2016 r., pożegnał się ze sztandarem oddziału

A jako że każde zakończenie jest początkiem czegoś nowego generał Laciuga sztandar przekazał w ręce nowego komendanta – gen. bryg. SG Adama Jopka.

Nowy komendant KOSG w Nowym Sączu gen. bryg. SG Adam Jopek pierwszy z lewej.

Gen. bryg. SG Stanisław Laciuga w swoim przemówieniu podsumował ponad 28-letnią służbę w formacji, podziękował wszystkim za współpracę oraz lata spędzone w mundurze. Należy podkreślić, że sentencja „SEMPER FIDELIS” (łac. zawsze wierny) przyświecała całemu okresowi służby gen. bryg. SG Stanisława Laciugi. Wzruszeni uczestnicy uroczystości złożyli bohaterowi wydarzenia serdeczne podziękowania za wieloletnią współpracę. Gen. bryg. SG Stanisławowi Laciudze życzymy zdrowia, realizacji dalszych planów i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Źródło: KOSG w Nowym Sączu/własne/fot. Józef Augustyn

Skip to content