XXI Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w 2024 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła XXI Ogólnokrajowy Konkurs “Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, którego patronat honorowy objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Konkurs organizowany jest wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne realizowany jest od 2003 roku w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników.

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w nim mogą wziąć zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne, których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników. W dwudziestu dotychczasowych edycjach w Konkursie udział wzięło już ponad 24 tysiące gospodarstw indywidualnych.

Szczegóły konkursu i formularz zgłoszeń na: gov.pl/krus

Skip to content