Stary Sącz na Europejskim Kongresie Samorządów

Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce w którym spotkają się liderzy samorządów, przedstawiciele elit regionalnych członkowie administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

W kongresie na zaproszenie Fundacji Instytut Studiów Wschodnich uczestniczą Jacek Lelek Burmistrz Starego Sącza jego zastępca Kazimierz Gizicki. Burmistrz wziął udział w dwóch panelach dyskusyjnych
“Otwarty budżet samorządu terytorialnego” i “Jak stworzyć silną markę?” .W pierwszym dyskutowano o
jawności i przejrzystości finansów publicznych. To kluczowe elementy efektywnego zarządzania wydatkami publicznymi.Obywatele mając dostęp do informacji mogą kontrolować, w jaki
sposób wydawane są środki publiczne. W drugim podkreślano, że dobrze rozpoznawalna marka potrafi przyciągnąć turystów i inwestorów, a co za tym idzie – sprzyja rozwojowi branży usługowej oraz lokalnego przemysłu. Silna marka jest zasługą nie tylko umiejętnej polityki promocyjnej, lecz również efektem
wysiłku mieszkańców – naturalnych ambasadorów marki małych ojczyzn.

Wraz z dyskutantami staraliśmy się zidentyfikować i ocenić bariery i wyzwania stojące na drodze do większego udziału obywateli w nadzorze nad wykorzystaniem środków publicznych, a podczas drugiej dyskusji zastanawialiśmy jak efektywnie budować markę regionu i jak wypromować swoją odmienność i atuty. A nasza gmina, Stary Sącz ma tutaj już pewne osiągnięcia. – mówi burmistrz.

Program obejmuje ponad 200 wydarzeń: bloków programowych, paneli dyskusyjnych, warsztatów, wykładów, prezentacji. Debaty Kongresu poruszą między innymi problemy współczesnej urbanistyki, mechanizmów rozwoju miast i regionów, finansowania inwestycji, zarządzania miastem, ochrony środowiska, polityki zdrowotnej oraz działań samorządów w nowej rzeczywistości.

Dlatego warto tu być – nie ma wątpliwości burmistrz Jacek Lelek. – Samorządy w obecnych czasach stoją przed nowymi wyzwaniami – gospodarka obiegu zamkniętego, kryzys energetyczny, finansowanie zadań… Takie tematy każdego samorządowca interesują i wymagają wymiany doświadczeń pomiędzy różnymi samorządami, ekspertami firmami. Na Europejskim Kongresie Samorządów, który jest platformą wymiany poglądów i doświadczeń można się wiele dowiedzieć, zainspirować i szukać pomysłów na źródła finansowanie rozwoju naszej małej ojczyzny.

Skip to content