Obchody 25-lecia Stowarzyszenia Świętej Kingi

W dniu 6 kwietnia 2024 r.,  w  sobotę w Klasztorze Sióstr Klarysek w Starym Sączu miały miejsce obchody 25-lecia Stowarzyszenia Świętej Kingi.

Przed Mszą Świętą Zarząd Stowarzyszenia spotkał się z Matką Ksieni Teresą Izworską, Seniorką  oraz  obecną Matką Ksieni Edytą Bis dziękując za wsparcie w działaniach Stowarzyszenia.

Mszy Świętej przewodniczył Bp Stanisław Salaterski w asyście ks. Tadeusza Sajdaka, ks. Pawła Brońskiego, ks. Piotra Zawiślaka i ks. Bartosza Checiek.

Na uroczystości przybyli zaproszeni goście m.in Konsul Węgier w Krakowie dr Gerencser Tibor, przedstawiciel Ambasady RP w Budapeszcie Renata Winerowicz-Papp, delegacja Stowarzyszenia Świętej  Kingi z Kungos na Węgrzech wraz  z Burmistrzem tej miejscowości Szabo Gergy i Szoke Katalin, a także Przewodniczący Rady Miejskiej  Starego Sącza Andrzej Stawiarski, Burmistrz Miasta Starego  Sącza Jacek Lelek, Członek Rady Powiatu Nowosądeckiego Edward Ciągło, Marek Sukiennik ze Stowarzyszenia „LSHO  Jabłoniec 1914” oraz liczni członkowie  i sympatycy Stowarzyszenia Świętej  Kingi.

Po Mszy Świętej  sprawowanej w intencji Członków Stowarzyszenia i Sióstr Klarysek odbyła się krótka akademia,  na której ks. kapelan Mirosław Łanoszka przedstawił niezwykle ciekawy życiorys Świętej Kingi,  a następnie Prezes Stowarzyszenia Mieczysław Witowski odczytał historię 35 lat działalności na rzecz krzewienia kultu Świętej  Kingi od 1990 roku do kwietnia 1999 r., kiedy to bp Wiktor Skworc dekretem z 7 kwietnia 1999 r. powołał do życia Stowarzyszenie Czcicieli Świętej  Kingi oraz dalsze dzieje Stowarzyszenia po 1999 r.  aż do dnia dzisiejszego. Wśród wielu niezwykłych wydarzeń należy wspomnieć organizację 34 Górskich Pielgrzymek Szlakiem Świętej Kingi, uposażenie jedynego na Zakarpaciu w Beregszasz – Berehove (polska nazwa Bereg Saski) na Ukrainie kościoła pw. Świętej Kingi. Kościół ten został wyposażony przez Stowarzyszenie  w obrazy, ceramiczną drogę krzyżową, paramenty liturgiczne  i stał się najpiękniejszą  świątynią  Zakarpacia. Ważną inicjatywą było też  dostarczenie na Węgry Relikwii Św. Jana Pawła II w 100 rocznicę urodzin, ufundowanie pamiątkowej tablicy w Katedrze  w Esztergom z kanonizacji Świetej Kingi w Starym Sączu. Stowarzyszenie posiada 7 tomów Kronik z działalności,  a pierwszą z nich osobiście przeglądał  i dokonał osobistego wpisu w 2003 roku Św. Jan Paweł II.

Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście zabrali głos i wręczyli okolicznościowe upominki dla Stowarzyszenia.

Następnie uczestnicy udali się do Domu Kingi gdzie została udostępniona wystawa prezentująca dorobek Stowarzyszenia.

Na zakończenie uroczystości wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek oraz wspomnienia  tych 35 lat pracy na rzecz Ziemi Sądeckiej i Jej Pani Świętej.

Członkowie Stowarzyszeniu składają wyrazy wdzięczności Prezesowi  Mieczysławowi  Witowskiemu, który wraz z rodziną  od kilku miesięcy intensywnie działał na polu krajowym i międzynarodowym  w przygotowaniu tak pięknego Jubileuszu.

Stowarzyszenie serdecznie dziękuje Panu Burmistrzowi Jackowi Lelkowi za pomoc w organizacji naszego Jubileuszu.

Skip to content