Kolejne dotacje na projekty realizowane przez Powiatową i Miejsko-Gminna Bibliotekę Publiczną w Starym Sączu.

  • „Kreatywni i aktywni”

    Zadanie w kwocie 12 000,00 zł dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach programu rządowego Partnerstwo dla książki, realizowanego przez Powiatową i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Starym Sączu, w okresie od 01-05-2024 do 31-10-2024.

    W ramach projektu odbędą się 3 szkolenia oraz wyjazd studyjny dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych powiatu nowosądeckiego.

    • „Biblioteka dla każdego, i małego i większego”

    Zadanie w kwocie 8 000,00 zł dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach programu rządowego Promocja czytelnictwa, realizowanego przez Powiatową i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Starym Sączu, w okresie od 01-05-2024 do 31-10-2024.

    W ramach projektu odbędzie się 20 spotkań autorskich z polskimi pisarzami literatury dziecięcej
    i młodzieżowej wraz z ciekawą oprawą warsztatową i animacjami literacko-artystycznymi. Spotkania przeznaczone dla czytelników bibliotek publicznych powiatu nowosądeckiego.

    Fot. Rafał Kubik

    Skip to content