Zgłoś kandydata do Odznaki Honorowej Starego Sącza lub Medalu Honorowego

Mieszkańcy gminy mogą zgłaszać swoich faworytów (osoby lub instytucje) ich zdaniem szczególnie zasłużonych dla Starego Sącza.

W 2018 roku Rada Miejska w Starym Sączu podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Starego Sącza i Medalu Honorowego Starego Sącza, a także ustalenia ich wzorów oraz zasad i trybu nadawania osobom i instytucjom, które w sposób wyjątkowy przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju Gminy Stary Sącz.

Przypominamy, że Odznaka Honorowa oraz Medal Honorowy może zostać nadany osobie fizycznej, osobie prawnej, jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej za działalność samorządową, społeczną, edukacyjną, naukową, kulturalną, gospodarczą, sportową, na rzecz ochrony zdrowia i promocyjną. Inicjatywa wnioskodawcy przysługuje nie tylko Burmistrzowi, Radnym, Radom Sołeckim, i Zarządom Osiedli, ale wszystkim mieszkańcom. Należy zebrać grupę co najmniej 50 mieszkańców gminy Stary Sącz, mających pełną zdolność do czynności prawnych.

Wnioski można składać do 3 czerwca 2024 r.

Odznaki honorowe zostaną wręczone w lipcu na uroczystym posiedzeniu Rady Miejskiej w Starym Sączu.

Załączniki do pobrania:

Skip to content